หมวดหมู่: ความถนัดแพทย์


ตัวอย่างและแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา

โพสต์เมื่อวันที่

พาร์ทนี้ จะมีข้อสอบหลายๆ แบบรวมกันอยู่ พี่ขอเรียกมันว่าพาร์ท ความสามารถในการคํานวณ เชาว์ปัญญา การจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือสั้นๆ ว่าพาร์ทเชาว์ปัญญา (หรือบางคนเรียกว่าพาร์ทไอคิว)

จะประกอบด้วย

  • พวกรูปภาพ (คล้ายๆพวกวัดไอคิวนั่นแหละ)
  • โจทย์คณิตแบบง่าย (ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น)
  • อ่านจับใจความ
  • หาความสัมพันธ์ของคำ
  • แล้วก็อื่นๆอีก

อ่านต่อ “ตัวอย่างและแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา”

โพสต์ในหมวด ความถนัดแพทย์ ป้ายกำกับ

สถิติคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ย้อนหลัง กสพท. ย้อนหลัง 4 ปี 57,58,59,60

โพสต์เมื่อวันที่

ถึงกับต้องเอารูปหมอหล่อๆ มาเป็นรูปประกอบ เพราะการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ที่ออกข้อสอบโดย กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) นั้นสำคัญจริงๆ สามารถใช้ยื่นเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ในสายสาธารณสุขได้ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ซึ่งจะเป็นคะแนน 30% แรก รอรวมกับ 70% ที่เหลือจาก 9 วิชาสามัญ มีความสำคัญสำหรับน้องๆ เป็นอย่างมาก หากน้องยังไม่มั่นใจก็สามารถสมัครเรียนเพื่อเตรียมตัวออนไลน์ได้ที่นี่เลย  https://www.tutorhub.in.th/c-med.php อ่านต่อ “สถิติคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ย้อนหลัง กสพท. ย้อนหลัง 4 ปี 57,58,59,60”

โพสต์ในหมวด ความถนัดแพทย์ ป้ายกำกับ