ตัวอย่างและแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา

โพสต์เมื่อวันที่

พาร์ทนี้ จะมีข้อสอบหลายๆ แบบรวมกันอยู่ พี่ขอเรียกมันว่าพาร์ท ความสามารถในการคํานวณ เชาว์ปัญญา การจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือสั้นๆ ว่าพาร์ทเชาว์ปัญญา (หรือบางคนเรียกว่าพาร์ทไอคิว)

จะประกอบด้วย

  • พวกรูปภาพ (คล้ายๆพวกวัดไอคิวนั่นแหละ)
  • โจทย์คณิตแบบง่าย (ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น)
  • อ่านจับใจความ
  • หาความสัมพันธ์ของคำ
  • แล้วก็อื่นๆอีก


ตัวอย่างข้อสอบ (45 ข้อ 75 นาที)

  • ข้อสอบมีอ่านบทความ 3 บท บทละประมาณ1หน้า เป็นบทความวิเคราะห์เนื้อหา บทความวิเคราะห์เชิงสถิติ บทความวิเคราะห์เชิงตรรกะตัวเลข แล้วให้ตอบคำถามบทความละ 2 – 3 ข้อ
  • มิติสัมพันธ์ดูลำดับรูป 6 ข้อ บางรูปผมก็ดูลำดับภาพไม่ออก
  • การจับคู่คำความสัมพันธ์ประมาณ 6 ข้อ เช่น และ น้ำตา : ร้องให้ , หายใจ : ?
  • โจทย์คณิตศาสตร์เบื้องต้นได้แก่ เชต ความน่าจะเป็น ความเร็ว การแปรผัน ร้อยละเปอร์เซนต์ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลีี่ยแบบตาราง โจทย์ปัญหาระบบสมการและอสมการ การกระดอนครึ่งทาง ซึ่งโจทย์พวกนี้อยู่ในระดับ ม.3 – ม.4 เป็นโจทย์ง่ายๆ แต่ต้องใช้เวลาคำนวน
  • โจทย์ตรรกศาสตร์ ซึ่งโจทย์จะให้เงื่อนไขมา เช่น มีปลา 4 ชนิด แดง เขียว ขาว เหลือง , ไม่มีชาวประมงจับปลาวันเดียวกัน , A จับปลาแดง , B จับปลาหลัง A 1 วัน , C จับปลาทุกวันพุธ โจทย์จะถามว่าข้อใดถูกต้อง “ถ้า C และ D จับปลาวันติดกัน”

พาร์ทนี้เป็นตัวสำคัญเลย บางคนคะแนนความถนัดสูงได้เพราะพาร์ทนี้ แต่บางคนก็โดนฉุดให้คะแนนตกไปเลย เพราะฉะนั้นน้องต้องเกาะกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ไว้ให้ดี (ยกเว้นแต่ไม่เกาะกลุ่มแล้วได้คะแนนสูงปรี๊ดไปเลย อันนี้พี่ขอแสดงความยินดีด้วย)

มาพูดถึงความยาก สำหรับพี่มันน่าจะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดในบรรดาสามพาร์ทนะ ที่สำคัญที่สุดจริงๆสำหรับการทำพาร์ทนี้คือต้องทำให้ทันเวลา เพื่อนพี่หลายคนทำไม่ทัน ได้คะแนนน้อยกันเป็นแถบ (ทั้งที่จริงๆก็ความสามารถพอกันนี่แหละ)

วิธีทบทวนพาร์ทนี้คือทำโจทย์เยอะๆ ก็ดูแนวโจทย์ไปหลายๆแนวนะคะ เพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบมันจะออกแบบไหน ฝึกทำแล้วก็จับเวลา พาร์ทเชาว์ปัญญาไม่มีหนังสือที่แนะนำเป็นพิเศษ เพราะว่าเล่มไหนๆก็จะคล้ายๆกันหมด คือ ไม่ค่อยตรงแนวข้อสอบสักเล่ม แต่ยังไงก็ต้องลองทำไว้นะ หรือถ้าอยากได้ตรงแนวจริงๆ ก็เรียนของที่นี่ก็ได้ เพราะเราเอามาจากข้อสอบเก่าจริงๆ https://www.tutorhub.in.th/c-med.php

ความคิดเห็น

โพสต์ในหมวด ความถนัดแพทย์ ป้ายกำกับ