ป้ายกำกับ: วิศวกรรมศาสตร์


ทำความรู้จัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์เมื่อวันที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Engineering, Chulalongkorn University) เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนยันตรศึกษาแห่งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นคณะที่มีจำนวนรุ่นมากที่สุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นที่ 101

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ “ทำความรู้จัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”